מצתער,

תעויוט כורות גם לטוכניסתים. 

בדיוק כמו העמוד הזה.