top of page

פרסום בקהילות


27% מהצרכנים מקבלים החלטות רכישה על בסיס המלצות בקהילות דיגיטליות. יותר מ-25% מהישראלים חברים בקהילת הפייסבוק השכונתית שלהם ורובינו צורכים תכנים מכל תחום בקהילות הדיגיטליות. זו הסיבה שהפרסום והשיווק בתוך קהילות דיגיטליות הוא כל כך אפקטיבי. אנחנו בתוכניסט מיפינו יותר מ-1,000 קהילות דיגיטליות הקיימות בישראל, ויכולים לעזור לך להביא את המותג שלך לפרסום אפקטיבי בקהילות. 

כבר חוזרים אליך


רוצה לקבל הצעה לפרסום המותג שלך בקהילות?

bottom of page